Andrzej Gortel

pok. nr 21, Rynek 20, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 75
e-mail: andrzej.gortel@mikolow.eu  

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 11:30

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Zabytków w szczególności należy:

  • opieka nad obiektami zabytkowymi na terenie Mikołowa oraz prowadzenie spraw związanych  z udzielaniem dotacji na ich renowację i konserwację i ich rozliczaniem
  • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
  • prowadzenie spraw kapliczek i krzyży przydrożnych.
  • aktualizowanie wykazu obiektów  do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.
  • sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.