Uchwała nr III/35/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie uchylenia załącznika nr 2 do uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 i przyjęcia skorygowanego załącznika nr 2 do uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018