Uchwała nr III/33/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/572/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów