Uchwała nr III/32/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr V/45/2019 z dnia 5.02.2019 r.