Uchwała nr III/31/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wystąpienia Miasta Mikołowa ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce