Uchwała nr III/29/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków