Uchwała nr III/28/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Taborowa Kępa