Dzikie zwierzęta

Coraz częściej na obrzeżach Mikołowa pojawiają się dzikie zwierzęta przede wszystkim: sarny, dziki, lisy.

Jeśli zwierzę pojawiło się na ogrodzonej posesji można próbować bezpiecznie otworzyć mu bramę lub furtkę. Oczywiście nie należy się do niego zbytnio zbliżać, łapać go lub obezwładniać, gdyż jest to bardzo niebezpieczne. Chwytanie zwierzęcia wymaga wiedzy i współpracy różnych służb.

Nie dokarmiać dzikich zwierząt

Nieogrodzone kompostowniki z resztkami pożywienia, skoszoną trawą, obierkami i innymi odpadkami organicznymi oraz łatwe do rozerwania worki ze śmieciami stojące przed posesjami stanowią łatwy dostęp do pożywienia, co stanowi główny powód pojawiania się ich w mieście. Należy zadbać, aby pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów pozostawały zamknięte.

Należy wykaszać ugory, zwłaszcza przy zbiornikach i ciekach wodnych. Wysokie chwasty stanowią świetne schronienie - zazwyczaj to właśnie przez tereny ugorów dziki podchodzą do siedzib ludzkich. Kategorycznie nie wolno dokarmiać dzików i innych zwierząt, które trafiły na tereny miejskie. One przyzwyczajają się do dokarmiania i zamiast unikać człowieka zaczynają penetrować coraz bliższe okolice ludzkich zabudowań.

Nadmienić należy, że Gmina Mikołów nie ma podstaw prawnych do realizacji zadań związanych z dziką zwierzyną (dotyczy to również dzików). Podejmowanie działań w tym zakresie przez Gminę ma wyłącznie charakter doraźny (np. uprzątnięcie zwłok dzikiej zwierzyny z terenów gminnych). Za wykonywanie tego typu zadań odpowiada starosta, w przypadku dzików przebywających na terenie naszej gminy Starosta Powiatu Mikołowskiego.

 

Gdzie należy zgłosić informacje?

Ranne zwierzęta leśne w tym również okaleczone w wyniku zdarzeń drogowych należy zgłosić do:

1. Leśnego Pogotowia w Mikołowie ul. Kościuszki 70 tel. 605 100 179

2. Straży Miejskiej w Mikołowie tel.: 32 226 02 91

2. Urzędu Miasta Mikołów tel. 32 324 85 56

3. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 32 326 04 30

 

Zwłoki dzikich zwierząt lub ich części znajdujące się w pasach dróg gminnych lub na innych działkach należących do Gminy Mikołów należy zgłosić do:

1. Straży Miejskiej w Mikołowie tel.: 32 226 02 91

2. Urzędu Miasta Mikołów tel. 32 324 85 56

3. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 32 326 04 30