Uchwała nr II/21/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XIX/194/2020 z dnia 4.02.2020 r.
- nr XXXV/324/2020 z dnia 15.12.2020 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVI/435/2021 z dnia 21.09.2021 r.