Uchwała nr II/15/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 10 ds. Szkód Górniczych