Uchwała nr II/14/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XVIII/182/2019 z dnia 17.12.2019 r.