Uchwała nr II/12/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji