Uchwała nr II/11/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 6 ds. Społecznych

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XXXVII/337/2021 z dnia 26.01.2021 r.
- nr XXXIX/359/2021 z dnia 23.02.2021 r.