Uchwała nr II/10/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska