Uchwała nr II/9/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 4 ds. Rozwoju Miasta