Uchwała nr II/8/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXIX/360/2021 z dnia 23.02.2021 r.