Uchwała nr II/7/2018 z dnia 27.11.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 2 ds. Budżetu

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXXIX/361/2021 z dnia 23.02.2021 r.