KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 10.12.2018 ROK, GODZ. 16:00

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ ORAZ KOMISJI RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 10.12.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 12.12.2018 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 12.12.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 13.12.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 17.12.2018 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 17.12.2018 ROK, GODZ. 15:30