Skład Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska:

  • Fiola Agnieszka - Przewodnicząca Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
  • Ostafin Grażyna - członek Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
  • Przewoźnik Jan - członek Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska,
  • Sukiennik Andrzej - członek Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska.

Przedmiot działania Komisji Nr 5 ds. Ochrony Środowiska w szczególności obejmują sprawy dotyczące:

  • opiniowania spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
  • opiniowania spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
  • opiniowania działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
  • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.