Uchwała nr I/1/2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa