Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 11 października 2018