- projekt uchwały nr 115/2018 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- projekt uchwały nr 116/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

- projekt uchwały nr 117/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

- projekt uchwały nr 118/2018 w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej

- projekt uchwały nr 119/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 120/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie"

- projekt uchwały nr 121/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 122/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 123/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r.

- projekt uchwały nr 124/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 126/2018 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa