Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok