Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia wzorów formularzy oraz  określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej