Informacja o aktualnych adresach stron BIP jednostek organizacyjnych

Jednostka organizacyjna Adres BIP
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie cismikolow.bip.net.pl
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie cuwmikolow.bip.net.pl
Dzienny Dom Pomocy ddpmikolow.bip.net.pl
Instytut Mikołowski immikolow.bip.net.pl
Miejska Biblioteka Publiczna mbpmikolow.bip.net.pl
Miejski Dom Kultury w Mikołowie mdkmikolow.bip.net.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mopsmikolow.bip.net.pl
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mosirmikolow.bip.net.pl
Zakład Gospodarki Lokalowej zglmikolow.bip.net.pl
Zakład Inżynierii Miejskiej bip.zim.com.pl
Zakład Usług Komunalnych zukmikolow.bip.net.pl
Żłobek Miejski zmmikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 1 p1mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 2 p2mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 3 p3mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 4 p4mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 5 p5mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 6 p6mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 8 likwidacja placówki z dniem 31.08.2022
Przedszkole nr 9 p9mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 10 p10mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 11 p11mikolow.bip.net.pl
Przedszkole nr 12 p12mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 1 sp1mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 sp3mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 sp4mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 sp5mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 6  sp6mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 7 sp7mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 8  sp8mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 10 sp10mikolow.bip.net.pl
Szkoła Podstawowa nr 12  sp12mikolow.bip.net.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny (SP 11 i P 13) zspmikolow.bip.net.pl