Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej