Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 3.03.2018 r.