Uchwała Nr 4200/V/119/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Miasto Mikołów obligacji komunalnych na łączną kwotę 10.000.000 zł