Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 14 czerwca 2018