Ogłoszenie o pisemnym przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Mikołów wraz ze specyfikacją warunków przetargu