Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 16 maja 2018