PN 40/2018 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2018 – 2020 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych projektów