1. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów

2.Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

3. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek

4. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie

5. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

6. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowi e

7. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie