Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym