W dniach 4 – 9 kwietnia 2018 roku

ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące zmiany ulic wchodzących w skład sołectw Mokre i Śmiłowice 

W związku z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1626/71/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre oraz uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne, w sprawie zmiany ulic wchodzących w skład sołectw Mokre i Śmiłowice.

Proponowane zmiany polegają na usunięciu z obecnego obszaru sołectwa Mokre ulic: Astrów, Bażanciej, Irysów, Kosów, Kuźnickiej, Kwiatowej, Narcyzów oraz Różanej. Z obszaru sołectwa Śmiłowice proponuje się usunąć ulicę Gliwicką - numery nieparzyste od 59 do 65. Spowoduje to przyłączenie do Centrum tzw. Goja, który obecnie znajduje się częściowo w sołectwie Mokre, sołectwie Śmiłowice oraz w Centrum.

Również z uwagi na wejście w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, na mocy której Rada Miejska Mikołowa zmieniła nazwy ulic symbolizujących ustrój totalitarny, pojawiła się konieczność zaktualizowania wykazów ulic w statutach sołectw o nowe nazwy.

Od 2005 roku, tj. od momentu uchwalenia obecnie obowiązujących statutów sołectw, Rada Miejska Mikołowa nadała nazwy kilku nowy ulicom. Tak powstały m.in. ulice: Sowia, Jastrzębia, czy Drozdów. Jest to kolejny powód dla uaktualnienia wykazu ulic.

Proponowane zmiany można zobaczyć na dołączonej mapce.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej – formularz do pobrania w Urzędzie Miasta.

Wypełnione formularze uprawnieni mieszkańcy mogą pobrać, a następnie złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Karty wypełnione elektronicznie należy podpisać i odesłać zeskanowane na adres mailowy: um@mikolow.eu

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!!!