KC 2/2018 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miasta Mikołów, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych  i ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017r., poz. 1481 z późn. zm.).

W dniu 27.03.2018 r. zawarto umowę na  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - KC-2/2018.
Wykonawca: Poczta Polska Spółka Akcyjna 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, na kwotę  149 960,00 zł.