PN 11/2018 Remont kapitalny chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga w Mikołowie.