PN-6/2018 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kosów w Mikołowie na odcinku ok. 370 mb od zjazdu z ul. Gliwickiej (DK44) do zjazdu z ul. Łącznej (DW927).