Uchwała RIO Nr 4200/V/6/2018 z 9.01.2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mikołowa wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań