Uchwała RIO Nr 4200/V/5/2018 z 9.01.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 4.812.944,00 zł przyjetego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Mikołowa