Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1554/436/17 w sprawie zmiany załacznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2017-2028