Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1553/435/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków  budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok