Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1552/434/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok