Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1550/432/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok