Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1549/431/17 w sprawie zmian w  planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok