PN 74/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa c-f w Mikołowie.