Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1548/430/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok