Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1546/428/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok