Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1544/426/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok