Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1542/424/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok